Çeteci Abdullah Paşa

Çeteci (Bande[1]) Abdullah Paşa (ö. 1760), Osmanlı devlet adamı, vezir.

Diyarbakırlı'dır. Genç yaşta İran savaşlarına katıldı ve gösterdiği başarı neticesi, bazı vezirlere levent başağası oldu. 1738 yılında Trabzon Eyaleti, 1739 yılında da Sivas Eyalet valisi oldu. 1740-41, 1744-45, 1749 ve 1751-52 yıllarında Diyarbekir valiliği yaptı[2]. 1744'te vezir oldu. 1752 senesinde Anadolu valisi oldu. 1750 yılında ilk valiliğinden sonra 1754'te ikinci defa Erzurum Eyaleti valiliğine nakledildi.[3] 1757 yılında Trablusşam Eyaleti valiliği görevinden, Şam Eyaleti valiliği ile Mirhacc görevine getirildi. Bu görevindeyken hac kafilelerine saldıran Beni Harb kabilesini yenilgiye uğrattı[4]. 1759 yıllarında beşinci defa Diyarbekir valiliği görevine getirilen Abdullah Paşa, 1760 yılında Diyarbakır' da hayatını kaybetti.

Abdullah Paşa' nın; Erzurum' da valilikleri döneminde yaptırdığı çeşmeler[5] ile Diyarbakır ili Çermik ilçesinde 1756 yılında yaptırdığı Abdullah Paşa Medresesi vardır[6]. Kabri Cinobaşı mevkiindedir.

Kaynakça

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ermik
  2. [http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt10/sayi1/233-288.pdf "OSMANLI HAKİMİYETİ SÜRESİNCE DİYARBAKIR EYALETİ VALİLERİ (1516-1838)" Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 1, Sayfa:233-287,Elazığ-2000, İbrahim YILMAZÇELİK]
  3. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167
  4. "Sinek Sözüyle İş Yapan Padişahın Hali’ ya da Karaman Valisi Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa İsyanı", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2006 - Yayın: 16, sf: 787-799 Yazar: Mesut AYDINER
  5. "Ab-ı hayat ve ab-ı zülâl şehridir Erzurum..." Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları
  6. "Tarihi Camiler ve Medreseler/Abdullah Paşa Medresesi" Diyarbakır İl Müftülüğü
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.