İshak Paşa

İshak Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
1481-1482
Hükümdar II. Bayezid
Yerine geldiği Karamanlı Mehmed Paşa
Yerine gelen Koca Davut Paşa
Görev süresi
1469-1472
Hükümdar II. Mehmed
Yerine geldiği Rum Mehmed Paşa
Yerine gelen Veli Mahmud Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1497
Selanik

İshak Paşa (d.? - ö. 1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Aslı

İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir.[1] İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi olduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiği için sonradan sadrazam olan İshak Paşa'nın gerçek hüviyeti ve aslı hakkında, bu bir sorun ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan birisi İshak Paşa bin İbrahim olarak bilinen, babasının adı İbrahim olan Türk asıllı bir paşadır. Diğeri ise İshak Paşa bin Abdullah olarak bilinen ve Pomak asıllı bir devşirme olarak eğitilip yetiştirilen, II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükselen bir paşadır.[2] Selefi Oğuzoğlu İsa Bey Ankara'yı merkez yapan son Anadolu Eyaleti valisidir.

Birinci Sadareti

Rum Mehmet Paşa'nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet'in kendisine verdiği ilk görev Karaman'a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman'da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470'de Karamanlıların bir bölümünü İstanbul'a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul'da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi. 1472'de görevinden azledildi.

1481'de Fatih'in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem'i desteklerken İshak Paşa Bayezid'i destekledi.

İkinci Sadareti

Beyazıt tahta geçince İshak Paşa'yı yeniden sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482'de İshak Paşa da görevinden azledildi.

İshak Paşa son yıllarını Selanik'te geçirdi ve 1497'de orada vefat etti.

İstanbul'da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl'de de bir cami yaptırmıştır.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 158
  2. Stavrides, Théoharış 2001, The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud pasha Angeloviç (1453-1474). ISBN 9004121064 2001 say.64-65.

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Rum Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
1469 - 1472
Sonra gelen:
Veli Mahmud Paşa
Önce gelen:
Karamanlı Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
1481 - 1482
Sonra gelen:
Koca Davut Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.