Topal Yusuf Paşa

Topal Yusuf Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Meşhur Temeşvar muhafızı Cafer Paşa'nın kardeşidir. 1703'ten 1704 senesine kadar Anadolu valisi oldu. Rakka valiliğinde iken 1712'de ikinci defa Anadolu valisi olup bir sene sonra Halep valiliğine nakledildi.[1]

Topal Yusuf Paşa'nın IV. Mehmed'in kızı Fatma SUltan ile üç yıl süren birlikteliği olmuştur.[2]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 165
  2. Hasırcızâde Metin Hasırcı, Büyük Osmanlı Tarihi
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.