Mustafa Arif Deymer

Mustafa Arif Deymer

Mustafa Arif Deymer ya da Soyadı Kanunundan önce Mustafa Arif Bey (1874-1954) Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yüksek kademelerde görev yapmış bir devlet adamıdır.

Mustafa Arif Selanik'te doğdu. 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nı kaybederek Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalaması üzerine kurulan yeni kabinede Dahiliye Nazırı oldu. Dahiliye Nazırlığı sırasında yaptığı işlerden biri de Aralık 1918 tarihinde İttihad ve Terakki Fırkası hükümetinin iktidarı sırasında işlenen savaş suçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurması oldu[1].

21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921 tarihleri arasında Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanı olarak görev yaptı[2].

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 1924 yılında Kızılay Derneği adına Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'ni düzenleyen komisyonda görev yaptı[3]. 27 Temmuz 1930 - 13 Nisan 1932 tarihleri arasında Kırklareli Valisi olarak görev yaptı[4].

Kaynaklar


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.