Azimzade Abdullah Paşa

Azimzâde Abdullah Paşa (ö. 1813, Hama), Osmanlı devlet adamı.

Aslen Şamlı olup Mehmed Paşa'nın oğludur. Mîrimîran rütbesi ile Trablusşam valisi oldu. 1784-1785 yılında Diyarbekir valisi olduktan sonra Rodos'a gönderildi. Daha sonra Adana, Konya, 1792'de İçel, Aralık 1793'te Anadolu[1], ardından Halep, Şam, Maraş, 1799-1800 yıllarında ikinci kez Diyarbekir Eyalet valiliği yaptı.

Halil Paşa ve Hafız Bey isminde iki oğlu vardı. Kütahya'nın Hisar Bey Camii'nde dua levhası vardır.[2][3]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 170
  2. M. Süreyya; Sicill-i Osmanî, C.I, s.79-80
  3. A.Bulduk,Diyarbekir Valilerin Terâcim-i Halleri,s.267
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.