Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Abdülkerim Nâdir Paşa

Müşir Abdülkerim Nadir Paşa
Doğum 1807
Eski Zağra
Ölüm 1883 (75-76 yaşlarında)
Rodos
Türbe Murad Reis Türbesi
Bağlılığı  Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet yılları 1827-1877
Rütbesi Müşir
Komuta ettiği 6. Ordu, Rumeli Ordusu
Savaşları/Çatışmaları 93 Harbi

Abdülkerim Nâdir Paşa (1807, Eski Zağra - 1883, Rodos), Osmanlı Türkü asker.

1807 yılında Kale yamağı Ahmed Ağa'nın oğlu olarak Eski Zağra'da doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Mekteb-i Harbiye'nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi. 1835 yılında Viyana'ya gönderildi. Orada beş yıl kaldıktan sonra geri döndü ve Miralay rütbesiyle Erkân-ı Harbiye Riyaseti'ne getirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846 yılında Ferik rütbesiyle Dar-ı Şura-yı Askeri üyeliği ile Mekâtib-i Askeriyye Nazırlığı'na, ertesi yıl merkezi Bağdat'ta olan 6. Ordu Müşirliğine tayin edildi.[1]

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli yerlerde ordu komutanlığı, valilik, ayrıca Seraskerlik, Bahriye Nazırlığı ve Serdâr-ı Ekremlik görevlerinde bulundu. II. Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında çıkan 93 Harbi sırasında Rumeli Ordusu komutanıydı. Bu savaşta, Rus Ordusu'nun Balkanlara girmesine engel olamayınca padişah tarafından görevinden alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlikte Dîvân-ı Harb'e verildi. Mahkeme sonunda Rus yenilgisinin tek sorumlusu olmadığı, bunda İstanbul'daki Meclis-i Askeriyye'nin de payı bulunduğu anlaşılınca görevine iade edildi, fakat Midilli'ye gönderildi. Daha sonra Rodos'a nakledildi. 1883 yılında orada öldü ve Murad Reis Türbesi'ne defnedildi.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 Abdülkadir Özcan, TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, "Abdülkerim Nâdir Paşa", c. 1, s. 254, Ankara 1988.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.