Zurvanizm

Zurvanizm, Zerdüştlüğün bugün inananı kalmamış bir dalıdır. Zurvanizmde, Zerdüştlükten farklı olarak, "İlk Prensip" (primordiyal yaratıcı tanrı) olarak Zurvana inanılır. Nitekim bu sebeple Zurvanizm olarak anılan inanca Zurvanî Zerdüştlük de denmiştir. Zurvanizmde, Zurvan Zamanın (ve Mekanın) hipostazıdır. Orta Pers dilinden olan ismi, Avesta dilindeki zruvan- yani "zaman"dan gelmektedir. "Zurvan" isim olarak, "zaman" gibi, birçok farklı inanç sistemlerinde yer almıştır; bununla birlikte bu dinler veya inançlar Zurvanizmdeki Zurvan ile sadece ismen alâkalıdırlar.

İleri Okuma

  • Richard Charles Zaehner (1972) [1955]. Zurvan, a Zoroastrian dilemma. Oxford
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.