Mesihçilik

Mesihçilik, Mesih'in gelişiyle birlikte altın bir çağın başlayacağını öne süren akımdır.

İbrahimi dinler içerisinde yer alan bu akım yer aldığı dine göre farklılık gösterir. Örneğin Yahudiliğin benimsediği görüş ile Hristiyanlığınki farklıdır. Akım her dinde, o dinde benimsenmiş olan Mesih kavramından yola çıkarak farklı bir üst yapı oluşturur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.