Kıyametçilik

Kıyametçilik, kitaplı dinlerin hepsinde vadedilmiş olan; dünyadan sonra gelen öteki dünya inancıdır.

İnançlı bir kişinin, yaşarken yapılan işlerin çeşitli sonuçları kişi ölmüş olsa bile en ufağından en büyüğüne kadar dünya hayatında yapılan işlerin zincirleme bir şekilde sevap ve günahlarının olacağı vurgusuyla cennetin veya cehennemin, dünyada yaşamın son bulacağı güne kadar ölenlerin ruhları ahiret gününe kadar bekleyeceği söylenegelmektedir.

Kıyametçilik; istisnasız bütün dini kaynaklarda yer alan ve toplu olarak ayağa kalmak, dirilmek anlamına gelen‘kıyamet’sözcüğünden türetilmiştir. Kıyametçilik; kıyamete inanan benimseyenlerin yanında bunu sürekli söylem haline getiren insanları da kategorize etmektedir. Ayrıca kıyametçilik;evrenin yıkımıyla başlayıp yeniden dirilişe kadar olan sürece ve ondan sonraki ebedi hayatta Yaratıcının tüm canlıları hesaba çekeceğine ve bunun neticesinde cennet ya da cehennemde ebedi olarak yaşanılacağına(Tevrat,Zebur,Kitab-Mukaddes,Kur’an-ı Kerim v.d.)dair verilen bilgilerin sürekli gündeme getirilişidir. Kıyametçiler genelde dünya üzerinde yaşanan büyük olaylardan ya da büyük felaketlerden sonra ortaya çıkarlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.