Bütün

Bütün; Hermesçi, panteistik, pandeistik ve panenteistik inanç sistemlerindeki Tanrı tasavvurudur. Din felsefesindeki adlandırılamaz ve sıfat takılamaz olan yaratıcı güç için kullanılan ve terimsel bir anlamı olan Bütün'ün gerçek iç doğasının bilinemez olduğu kabul edilmektedir. İnsan kavrayışının Bütün'ün gerçekliği ve varlığını analiz edebilmek için yetersiz olduğunu savunan Hermesçiler, dinbilimcilerin Tanrı'nın doğası ve gerçekliğine dair görüşlerini "çocuksu" olarak nitelemektedirler.[1]

Tek, Mutlak, Yüce, Yaratıcı, Ulu Şuur, Baba, Ana Tanrıça gibi birçok farklı adla anılan Bütün; hayat fenomeni, madde, enerji terimleriyle açıklanan bütün dış görünüşlerin ve ifadelerin yani her şeyin altında yatan tözsel gerçekliktir.[2] Kybalion'daki aktarıma göre Bütün her şeyin içerisinde bulunur ve her şeyden de Bütün'ün içerisinde bir parça bulunur, böylece her şeyi oluşturan "Bütün"ün kendisi de her şeyden oluşmaktadır.[3] Yine Kybalion'da yer alan "Bütün zihindir, evren zihinseldir" aktarımından hareketle Bütün'ün evreni de içinde bulunduran bir fenomen olduğu çıkarımında bulunulmaktadır.[2]

Kaynakça

Özel
  1. Kybalion 2009, s. 25.
  2. Kybalion 2009, s. 14.
  3. Kybalion 2009, s. 39.
Genel
  • Kybalion: Yedi Kozmik Yasa, çev. Murat Sağlam (2 bas.), İstanbul: Hermes Yayınları, 2009, ISBN 9789756130261
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.