Egoteizm

Egoteizm, benliğin tanrısallaştırılması veya tanrı idesinin benlik anlayışından başka bir şey olmadığı görüşüdür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.