Teopanizm

Teopanizm, Cizvitlerin Hindu inanışını tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Hinduizm, panteizmin bazı yorumlarından farklı olarak materyal evrenin mutlaklığını savunmaz. Hinduizme göre Tanrı her şeyin neşet ettiği ruhsal özdür. “Tanrı her şey haline gelir” ama bunun başı ve sonu yoktur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.