Nonteizm

Nonteizm, çoğu zaman dinsizlik anlamına gelen bir kelime olarak kullanmışsa da sadece ateistleri, agnostikleri ve agnostik ateistleri tanımlar. Anlamı en azından 'teist' olmamak yani bir tanrının var olup insanlara müdahale ettiğine inanmamak demektir. Tanrı'nın varlığı fikrini kesinlikle reddettiği için ateizm, Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini öne sürdüğü için agnostisizm nonteisttir. Tanrı'nın varlığını kabul eden ancak dünyaya doğrudan veya dinler ve peygamberler aracılığı ile müdahale ettiğini reddeden deizm, bir tanrının var olduğu fikrini içerdiği için nonteist değildir, buna karşın 1998 tarihli Baker Encyclopedia of Christian Apologetics'te nonteizm sınıfında olduğuna yer verildi.[1]

İlgili makaleler
Dinsizlik

Agnostik teizm · Agnostik ateizm
Agnostik Nötralizm
İgnostisizm · Apateizm
Zayıf · Güçlü

Seküler hümanizm  · Post-teizm
Özgür Düşünce  · Dinin Eleştirisi
Dinden Hür Olma From Religion Kuruluşu
Antiklerikalizm · Anti-din
Parodi din · Deizm

Metafiziksel · Dinsel · Doğalcılık

Kişiler
Kitaplar

Tanrı Yanılgısı
Tanrı büyük değildir · İnancın sonu
Kutsal Kitapların Kaynakları

Portal ·

Budizm, bir tanrının var olduğunu reddetse de reenkarnasyon ve Buda'nın olağanüstü işler yapabilen bir şaman olduğu inancı sebebiyle nonteist değildir. Nonteizm bunları reddeder. 2011 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık olarak 1.1 milyar (1.100.000.000) insan nonteisttir.[2] 2015 yılından itibaren bu sayı 1.5 milyar (1.500.000.000) olmuştur.[3] Nonteistler, Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonraki en büyük topluluktur.[4]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Dipnotlar

  1. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics. Naturalism. 1998. s. 252.
  2. Ülkelere göre din haritası, 25 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 18 Ağustos 2013
  3. "No doubt about it, believers and secularists are fated to live together". 19 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2016.
  4. "Dünya nüfusunun yarısı, Hristiyanlar ve Müslümanlardan oluşuyor (Eski Zaman Gazetesi)". 13 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.