Tanjant

Tanjant, trigonometrik bir fonksiyondur. "tan" ile ifade edilir.

sinüs, kosinüs ve tanjant
tanjant'ın dik üçgende gösterimi. o/a.

Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Birim çember üzerinde, orijinden geçen bir doğrunun x ekseniyle arasındaki, saat yönünün tersine doğru açının tanjant değeri, bu doğrunun tanjant ekseniyle kesiştiği noktanın y değerine (ordinatına) eşittir. 180'e bölümünden kalan 90 olan açılar da belirsiz (tanımsız) olur. Dik üçgende ise karşı dik kenarın, komşu dik kenara oranıdır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.