Sekant

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir.
Değeri;

Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs'ün komşu dik kenara oranına sekant denir.

İntegrali

sec (x) fonksiyonunun integrali bu fonksiyonun, (sec (x) + tan (x)) ifadesi ile çarpılıp, bölünmesi sonucu elde edilir.

u = sec x + tan x ve du = (sec x ∙ tan x + sec2x) dx dönüşümleri yapılır.

ve olduğundan;

elde edilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.