Trigonometrik dönüşüm formülleri

Dönüşüm formülleri trigonometride kullanılan, toplam durumundaki iki trigonometrik ifadeyi çarpım haline getirmeye yarar. Bu işlemin amacı bazı özel durumlarda işlem kolaylığı sağlamaktır.

Euler Bağıntısı

Bu bağıntıyla iki matematiksel ifade olan i ve birbirine bağlanmış oldu, bu açıdan çok önemli bir ifadedir.

de Moivre Eşitliği

Euler bağıntısından da rahatlıkla görülebileceği gibi tümevarımla da ispatlanabilen bir eşitliktir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.