Trigonometrinin ana hatları

Trigonometri, üçgenlerdeki kenarlar ve açılar arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik dalıdır. Trigonometri, bu ilişkileri tanımlayan ve dalgalar gibi döngüsel fenomenlere uygulanabilirliği olan trigonometrik fonksiyonları tanımlar.

Temel bilgiler

∠, Unicode'daki açı sembolü U+2220'dir.
 • Geometri — şekil, boyut, şekillerin göreceli konumu ve uzayın özellikleriyle ilgili sorularla ilgili matematik. Geometri, trigonometride yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Açı — açı, açının tepe noktası (verteks) olarak adlandırılan ortak bir uç noktayı paylaşan, açının kenarları olarak adlandırılan iki ışın tarafından oluşturulan şekildir. İki ışının oluşturduğu açılar bir düzlemde bulunur, ancak bu düzlemin bir Öklid düzlemi olması gerekmez.
 • Oran — Matematikte oran, bir sayının diğer sayıyı kaç kez içerdiğini gösterir. Altı trigonometrik oran sinüs (sin), kosinüs (cos), tanjant (tan), kotanjant (cot), kosekant (cosec) ve sekant (sec) trigonometrik fonksiyonları oluş.

Trigonometrinin içeriği

Alimler

Tarihçe

 • Aristarchus eşitsizliği
 • Bhaskara I sinüs yaklaşım formülü
 • Yunan astronomisi
 • Hint astronomisi
 • Jyā, koti-jyā ve utkrama-jyā
 • Madhava sinüs tablosu
 • Batlamyus kirişler tablosu
 • Marteloio kuralı
 • Āryabhaṭa sinüs tablosu

Alanlar

Trigonometrinin kullanımları

Fizik

Astronomi

Kimya

 • Greninger grafiği

Coğrafya, jeodezi ve arazi ölçümü

Seyrüsefer

 • Haversine formülü
 • Marteloio kuralı

Mühendislik

 • Belt problemi
 • Faz yanıtı
 • Fazör
 • Kayma/sapma (açı)

Analog cihazlar

 • Arama ölçekleri
 • Gunter kuadrantı
 • Gunter ölçeği
 • İletki
 • Kirişler ölçeği

Kalkülüs

Matematiğin diğer alanları

Geometrik temeller

Trigonometrik fonksiyonlar

Trigonometrik özdeşlikler

Trigonometrik özdeşlik (liste)

 • De Moivre formülü
 • Euler formülü
 • Hermite kotanjant özdeşliği
 • Lagrange'ın trigonometrik özdeşlikleri
 • Morrie kanunu
 • Trigonometrik özdeşliklerin ispatları
 • Pisagor trigonometrik özdeşliği
 • Tanjant yarım açı formülü

Üçgenlerin çözümü

Üçgenlerin çözümü

Daha gelişmiş trigonometrik kavramlar ve yöntemler

 • Chebyshev polinomları
 • Conway üçgen notasyonu
 • Tam trigonometrik sabitler
 • Genelleştirilmiş trigonometri
 • Gudermannian fonksiyonu
 • Lissajous eğrisi
 • Polar sinüs
 • Rasyonel trigonometri
 • Polinomları yayma (en:Spread polynomials)

Sayısal matematik

 • Abbe hatası
 • Hipot
 • Protaferez
 • Trigonometrik interpolasyon
 • 1500'lerin sonlarında piyasaya sürülen sinüsleri hesaplamak için bir algoritma olan Kunstweg

Trigonometrik tablolar

Trigonometrik tablolar

 • Trigonometrik tablolar oluşturma
 • Āryabhaṭa sinüs tablosu
 • Bhaskara I sinüs yaklaşım formülü
 • Madhava sinüs tablosu
 • Batlamyus'un MS 2. yüzyılda yazılmış Batlamyus kirişler tablosu
 • Marteloio kuralı
 • 1500'lerin sonunda yayınlanan Canon Sinuum, iki arksaniyelik artışlarla sinüsleri listeliyor.

Küresel trigonometri

Küresel trigonometri

 • Yarım kenar formülü
 • Haversine formülü

Anımsatıcılar

trigonometride anımsatıcılar

Listeler

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.