Kosinüs

Trigonometrik bir fonksiyon. Cos kısaltmasıyla ifade edilir.

Kosinüs'ün dik üçgende gösterimi. cosA=a/h
Kosinüs'ün periyodu.

Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. Orijinden noktaya çizilen bir doğrunun x ekseniyle yaptığı açı kullanılarak ya da aynı açıya sahip bir dik üçgende, bu açının yanındaki kenarın hipotenüse bölümüyle hesaplanır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.