İki kat açı formülleri

İki kat açı formülleri ya da Yarım açı formülleri, Trigonometrik değerleri bilinen bir açının iki katının veya yarısının trigonometrik değerlerini hesaplamak için kullanılan formüllerdir. Bu formülleri şöyle sıralayabiliriz:

sin2α = 2sin α.cos α

cos2α = cos2 α - sin2 α

cos2α = 2cos2 α - 1

tan2α = 2tan α / 1-tan2 α

tan2α = 2 / cot α - tan α

cot2α = cot2 α - 1 / 2cot α

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.