Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, enerji ve doğal kaynaklarla ilgili işlerden sorumlu olan bakanlık. 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 Aralık 1963[2] tarih ve 4400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 25 Aralık 1963
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Türk Ocağı Cad. 2
06100 Çankaya, Ankara
Yıllık bütçe ₺3.999.188.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
 • Fatih Dönmez, Bakan
 • Abdullah Tancan
  Mithat Cansız, Şeref Kalaycı, Bakan Yardımcısı
Web sitesi enerji.gov.tr

Görevleri

Bakanlığın Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü binası, 2013

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlardır:[3]

 1. Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
 2. Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
 4. Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit için öneride bulunmak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin etmek ve denetlemek,
 5. Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,
 6. Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,
 7. Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,
 8. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 9. Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,
 10. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı Birimler

Merkez Teşkilatı

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.