Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı
GSB
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 29 Haziran 2011
Önceki kurum
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Büyük Esat Mahallesi
Koza Sokak 34
Çankaya, Ankara
Yıllık bütçe ₺22.859.079.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesi gsb.gov.tr

Tarihçe

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.[2] 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı.[3] 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu.

Bakanlık binası

Görevleri

Gençlik ve Spor Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[4]

 1. Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 2. Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 3. Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 4. Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.
 5. Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.
 6. Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek.
 7. Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek.
 8. Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek.
 9. Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 10. Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek.
 11. Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak.
 12. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı Birimler

Merkez Teşkilatı

 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

Gençlik ve Spor Bakanları

Kaynakça

 1. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/2a-2021-Yili-Genel-Butceli-idareler-Ekonomik-Kod-icmali-ile-2022_2023-Gider-Tahminleri.pdf
 2. Ali Rıza Ertuğ, "Ankara Sporunda 50 Yıl", Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yayınları, 1973.
 3. "Milliyet, 4 Kasım 1969". 22 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2020.
 4. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (10 Temmuz 2018). "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 14 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.