Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

22.05.1957 yılında kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, iktisadi devlet teşekkülü olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumun amacı:

Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bağlı İşletme ve Müdürlükler

Ülkenin değişik yerlerinde kömür üretimi ve pazarlamasını yapan TKİ´ye bağlı 3 adet İşletme Müdürlüğü (ELİ, GLİ ve ÇLİ) ve 6 adet Kontrol Müdürlüğü bulunmaktadır.

Personel

Kurumda 399 Sayılı KHK tabi Kadrolu ve Sözleşmeli Personel ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Kamu İşçisi istihdam edilmektedir.

Vergi Rekortmeni

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı Ege Linyitleri İşletmesi (Soma), tahakkuk eden 48 milyon 192 bin 696 TL ile Manisa'da ile birinci olurken, Türkiye genelinde ise 47'nci sırada yer almıştır.

Stratejik Önem

Türkiye'deki elektrik enerjisinin %32´sinin kömürden elde edilmesi kurumu stratejik açıdan önemli bir yere taşımaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.