Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 8 Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22 Ocak 1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı kararnamenin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Tür Devlet Kurumu-KİT
Kuruluş 2001
Genel merkezi İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/Ankara
Kilit kişiler Orhan Kaldırım
Genel müdür
Çalışan sayısı 8071
Website http://www.teias.gov.tr
TEIAŞ'ın 2014 yılına kadar kullandığı logo

TEİAŞ bugün Türkiye'de yüksek gerilim seviyesindeki iletim dizgesini -Enerji Nakil Hattı / ENH- (sistemini) işletmenliğini yapan ve tekel olan kamu iktisadi teşekkülüdür.

Türkiye elektrik piyasası'nın tarihi

Türkiye'de ilk elektrik işletmeciliği 1935 yılında 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank ile başlamıştır ve bu kapsamda faaliyet gösteren elektrik enerjisi sektörü 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı kanunla Etibank'tan ayrılarak TEK, Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu, 13.08.1993 tarihinde Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi devlet teşekkülüne ayrılmıştır.[1]

TEAŞ, elektrik kesimindeki (sektöründeki) yeniden yapılanma kapsamında, 2 Mart 2001 Tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak üzere olmak üzere üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden yapılandırılmış ve TEİAŞ 01.10.2001 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.[2]

TEİAŞ, 13 Mart 2003 tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK'dan) aldığı "İletim Lisansı" çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt sathına yayılmış tasarı, tesis, denetimlik, işletme, bakım ve yük dağıtım birimleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

İletim dizgesi (sistemi) işletmeciliği Türkiye'de başlangıçta İstanbul Silahtarağa Santralı ile Zonguldak Çatalağzı Termik Santralinin 1952 yılında birleştirilmesiyle başlamış olup, 2004 yılı sonu itibarıyla iletim hatlarının uzunluğu 46.250 km'ye, trafo merkezlerinin sığası (kapasitesi) 68.033 MVA'ya ulaşmıştır.

Kaynakça

  1. Elektrik Tarihi 2 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. teias.gov.tr
  2. TEİAŞ’IN KURULUŞU VE TARİHÇESİ 16 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. teias.gov.tr

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.