Nuh

Nuh (İbranice: נֹחַ, romanize: Nōaẖ; Amharca: ኖህ Noḥ; Süryanice: ܢܘܚ Nukh; Arapça: نُوح Nūḥ; Yunanca: Νῶε, Nôe), İbrahimî dinlerde ve Mandaizmde kendisinden söz edilen Tufan peygamberidir. Tanah'ta Nuh'un 950 yıl yaşadığına işaret eder. Kur'an'da ise kaç yıl yaşadığı bildirilmemiştir, yalnızca Nuh'un 950 yıl kavmi içinde yaşam sürdüğü belirtilmiştir. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. (Ankebut 14)[1] İnanışa göre tufandan önce Allah'ın emriyle büyük bir gemi inşa etmiş ve bu gemiye Nuh'un Gemisi denmiştir.

Nuh
Nuh'u tasvir eden bir görsel
Doğum Mezopotamya
Defin yeri Nuh Peygamber Türbesi, Nahcivan
Diğer isim(ler)i İkinci Adem
Çocuk(lar) Sam, Ham, Yafes

Nuh efsanesinin kökeni

Tevrat ve Kur'an'daki Nuh'un yaşı ile ilgili ifadeler Babil ve Sümerlerin tufan anlatılarındaki (Gılgamış destanı) Ziusudra/Utnapiştim karakterleri ile büyük benzerlikler gösterir. Mezopotamya'da toplumu derinden etkileyen bir sel felaketi üzerine üretilen ve toplum hafızasına kazınan destanlarının İbranilerin Babil Sürgünü dönüşünde yazılan Tevrat nüshalarına aktarıldığı düşünülmektedir. Ancak bu aktarımlar her kültür ve coğrafi bölgede yeni ve yerel özellikler ile değiştirilerek yeniden yazım şeklinde gerçekleşir.[2]

Tevrat'a göre soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
Âdem
 
Havva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabil
 
 
 
Habil
 
 
 
Şit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enoh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enoş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İrad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehuyael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahalalel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metuşael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yared
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adah
 
Lameh
 
 
 
Tsillah
 
 
 
Enoh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaval
 
Yuval
 
Tuval-Kayin
 
Naamah
 
Metuselah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lameh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam
 
Ham
 
Yafes

Eski Ahit'in Tekvin bölümünde verilen sayılara göre yaratılıştan Nuh'un doğumuna kadar geçen süre 1056 yıldır. Tufan Nuh 600 yaşında iken olur. Anno Lucis'e göre yaratılış MÖ 4004, tufan 2348 yılında olur. Çoğunluğa göre tufan MÖ 4100 yılında olur.[3]

Oğulları ve temel ırklar

Nuh'un Kurbanı (1508–1510), Michelangelo (Sistina Şapeli, Vatikan

Tekvin'e göre Nuh'un üç oğlu vardır ve üç oğlundan üç temel ırk meydana gelmiştir.

 • Sam, Sami ırkının atası.
  • Oğulları: Elam, Asşur (Asur), Arfakşad, Lud, ve Aram.
 • Ham, Hami ırkının atası.
  • Oğulları: Cush, Mizraim, Fut ve Kenan.
 • Yafes, Yafetik ırkın atası.
  • Oğulları: Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tubal, Meşek ve Tiras

İslam inancında Nuh

İbni Abbas'tan rivayete göre Nuh 480 yaşındaydı. 120 yıl süren peygamberliği boyunca onları Allah'a çağırdı. Ona karşı geldiler ve onu yalanladılar. Allah ona gemi yapmasını emretti. Gemiyi yaptı ve 600 yaşında olduğu halde içine bindi. Boğulanlar boğuldu, bundan sonra o, 350 yıl daha yaşadı. Tufan yükseldi ve bütün yeryüzünü kapladı. Adem'le Nuh arasında 2200 yıl vardır. İnanca göre Tufan 40 yıl sürmüştür.[4]

İslam geleneğinde Nuh ile İbrahim arasında da 950 yıl olduğuna inanılır. Kur'an'da Nuh Müminun Suresi, Ankebut Suresi 14. Ayet ve Nuh Suresi'nde benzer ifadelerle anlatılır:

Nuh'un gemisi, Zubdat-al Tawarikh
 • Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.
 • Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. ...
 • Size ne oluyor da Allah için bir vakar ummuyorsunuz?
 • Hâlbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.
 • Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
 • Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?
 • Allah, sizi (Âdem)i yerden bitirdi.
 • Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.
 • Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.
 • Nûh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular.
 • Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.
 • Hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.
 • Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!
 • Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.(71:1-28
 • "Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik de içlerinde elli eksik bin (dokuz yüz elli) yıl kaldı, derken zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakalayıverdi." Ankebut 14 /Kuran'ı Kerim.

Diğer tufan efsaneleri

Pek çok kadim tufan hikâyeleri yukarıdakine benzer olayları paylaşırlar.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.