İbranicenin romanizasyonu

İbranicenin romanizasyonu, İbrani alfabesi ile yazılan İbranice sözcüklerin, cümlelerin veya metinlerin, Latin alfabesine dönüştürülmesi, romalılaştırması işlemidir. İbranicenin romanizasyonu için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır; kaynak sözcük, cümle veya metnin, Kutsal İbranice mi, Modern İbranice mi olduğuna ve arzu edilen dönüştürmenin transkripsiyon mu transliterasyon mu olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.