Şit

Şit, (İbranice: שֵׁת, 'Šēt;' Grekçe':' Σήθ, Sḗth; Arapça: شيث, romanizasyon Šīṯ), Tevrat anlatılarına göre Âdem'in üçüncü çocuğudur. Âdem'den sonra Dünya'ya gönderilen ikinci, Dünya'da doğan ilk peygamberdir.

Şit'in kilise ikonu

Kabil'in Habil'i öldürmesinden beş yıl sonra diğer kardeşlerinin aksine ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şis'tir. Şis, İbranicede Yahweh'in hibesi anlamına gelmektedir.

Kitâb-ı Mukaddes'te Âdem'in 130[1] yaşındayken Şit'in babası olduğu, Şit'in de Enoş'un babası ve Kenan'in büyükbabası olduğu geçmektedir.[2]

İslâm'da Şit

Kur'an'da ismi geçmemesine rağmen Tevrat ve İncil'de isminin geçmesi ve kendisine 50 sayfa suhuf indirildiğine inanılmasından dolayı İslâm'da Allah'ın peygamberlerinden biri olarak kabul edilir. Şit'e Allah tarafından 50 sahifelik bir suhuf (küçük kitap) verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir kısmı, Şit Peygamber'e verilen bu suhuflara karşı çıkmıştır.

İslâm inancında Şit'in hayatının Mekke ve çevresinde geçtiğine, Habil'in çocuğu olmadığı ve Kabil'inkiler de Tufan'da kaybolduğu için İnsanoğlunun soyunun tekrar ondan türediğine inanılır. Yine İslâm inancında Şit'in Kâbe'yi inşa eden ve sakalı çıkan ilk insan olduğu, 912 yıl yaşadığı ve Mekke'de Ebu Kubeys dağında bir mağarada babasıyla birlikte gömülü olduğu Şit'e ilişkin inanılan bilgiler arasındadır.

Tarsus Ulu Cami

Tarsus Ulu Cami'de üç türbe bulunur ve üç türbeden birinin Şit'e ait olduğuna inanılır.[3]

Kaynakça

  1. 130 according to the Masoretic Text; 230 according to the Septuagint. Larsson, Gerhard. “The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX.” Journal of Biblical Literature, vol. 102, no. 3, 1983, p. 402. www.jstor.org/stable/3261014.
  2. Yaratılış 5:3: “Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit (Seth) adını verdi.”
  3. "Mersin Tarsus Ulu Cami" (PDF). www.akmb.gov.tr. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.