Kaymakam

Kaymakam (Arapça: kâim ‎قائم, romanize: "sabit olmak", makâm Arapça: ‏مقام‎, romanize: "rütbe, mevki") Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetim sisteminde, ilçenin mülki idare amiridir. Türkiye'de bundan önceki yönetim sistemi olan parlamenter yönetim sistemine göre kaymakam, hükûmet adına -yani Bakanlar Kurulu- görev yürütmekte idi. Bu yüzden ilçelerdeki kaymakamlık binalarına çoğunlukla hükûmet binası veya hükûmet konağı denirdi. Gerçi halen bu isimler değişmemiş olmakla birlikte Türkiye'nin yeni yönetim sistemine göre Kaymakam ilçede cumhurbaşkanı adına vazife yapmaktadır. Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi vali, ilçede ise kaymakam cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. Yeni sistem kapsamında kaymakamlık binalarına ne ad verileceği henüz bilinmemektedir.

Kaymakamlığa bağlı birimler

  • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Evrak Şefliği
  • İşlemler Şefliği
  • İlçe Hukuk İşleri Şefliği (Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde)
  • İdare ve Denetim Şefliği (Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde)
  • İlçe Bilgi İşlem Şefliği: (Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde)
  • İlçe Sosyal Etüt ve Proje Şefliği (Bakanlıkça uygun görülen ilçelerde)[1]

Eğitim

Kaymakam olabilmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olma şartı aranır. Kaymakamlar 3 yıl süren bir eğitimden sonra müşterek kararname ile atanırlar. Kaymakam Adaylığı eğitimi aşağıdaki süreçlerden oluşur:

StajSüre
İl Merkez Stajı 2 ay
Kaymakam Refikliği Stajı3 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj2 ay
Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu)4 ay
Yurt Dışı Stajı12 ay
Kaymakam Vekilliği Stajı9 ay
Kaymakamlık Kursu4 ay
Toplam36 ay

Adaylık

Kaymakam adaylığı, mülki idare amiri hizmet sınıfının ilk rütbesi olup kaymakamlık kursundan sonra başarılı olanların, kaymakam olarak kura çekimi ile atandıkları sürece verilen isimdir. Eski adı maiyet memurluğudur. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra müşterek kararname ile atanarak görev başına gelen kaymakamlar, valilere bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri atama yönetmeliklerindeki ilçe sınıflandırmasına göre değişir. Bu süreler 2 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Kaymakamlık bir meslek memuriyeti olup son Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde başka bir mesleğe mensup kişiler vekâleten de olsa kaymakamlık yapamazlar.

Kaynakça

2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.