Mülki idare amiri

Mülki idare amirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar.

Mülki idare amirleri

Merkez Görevdeki Mülki İdare Amirleri

  • Mülkiye müfettişliği
  • Bakanlık Merkez Teşkilatında görev alanlar

Selçuklu'da mülki idare amirliği

Selçuklularında da il merkezlerinde askeri ve mülki işlere bakan komutanlara amid denilmiştir.

Osmanlı'da mülki rütbeler

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.