Mülki idare

Mülki idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türkiye, yerinden yönetim esasına göre yönetilir. İlin ve ilçenin başındaki idarecilere mülki idare amiri denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.