Cerîde-i Askeriyye

Cerîde-i Askeriyye, Osmanlı Devleti tarafından 17 Ocak 1864'te yayını başlayan İstanbul'da çıkan ilk resmi ordu gazetesi

Gazete, Osmanlı Devleti'nin ordu durumunu bahsetmesinin yanında, çeşitli haberlerle de halkı bilgilendiriyordu.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.