Minber (gazete)

Minber, 1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında İstanbul'da yayımlanan günlük siyasi gazete.

Toplam 51 sayı çıkarmıştır. Sahipliğini Ali Fethi Bey'in (Okyar), Sorumlu Müdürlüğü'nü Rasim Ferit'in (Talay) yaptığı ve Mustafa Kemal Paşa'nın (Atatürk) kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmadı. Mondros Mütarekesi'nin ardından Vahdettin'i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını, Meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasını öneren, Tevfik Paşa Hükûmeti'nin düşürülmesini savunan yayınlar yaptı. Gazete, eski Maliye Nazırlarından Cavit Bey gibi kimi İttihat ve Terakki önderlerince de parasal açıdan desteklendi.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.