Millet (gazete)

Millet, İstanbul'da Tüccarzâde İbrahim Hilmi tarafından çıkartılan, II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yayım hayatına girmiş kısa ömürlü günlük gazetedir.

İbrahim Hilmi Bey ile Hüseyin Rahmi'nin birlikte kurduğu gazetenin yazarları arasında Ahmed Refik, Ekrem Reşat, İbrahim Aşkî, M. Mahir bulunurdu.[1] İlk sayfasında "Milletin faydasına hizmet eder ve her gün neşrolunur" ibaresi vardır.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.