Peyman

Peyman, 28 Ağustos 1899 tarihinde Ziya Gökalp'in desteği ve çabasıyla Diyarbakır'da çıkarılan ilk yerel gazetedir. Gazetenin çıkarılması için İttihat ve Terakki cemiyetinin Diyarbakır sorumlusu olan Gökalp'in büyük bir teşviki ve katkısı olmuştur. Gazete Şükrü Asena tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günlerde, gazetenin yayınında Ziya Gökalp'in birçok emeği olmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.