1939 Türkiye genel seçimleri

1939 Türkiye genel seçimleri, 26 Mart 1939 tarihinde yapılmış milletvekili genel seçimleridir.

1939 Türkiye genel seçimleri

26 Mart 1939

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 470 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 236 sandalye


Önceki Başbakan

Refik Saydam
Cumhuriyet Halk Partisi

Seçilen Başbakan

Refik Saydam
Cumhuriyet Halk Partisi

Seçim, tek parti dönemindeki diğer seçimler gibi iki dereceli yapılmış ve seçime sadece CHP listesi katılmıştır. CHF'nin 1927 Tüzüğü uyarınca aday listeleri "Millî Şef" İsmet İnönü tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiştir.[1] Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu isimle katıldığı ilk milletvekili seçimleridir, 1935 yılı Mayıs ayında 384 milletvekili ve 160 il delegesi ile toplanan Dördüncü Kurultay'da partinin adı, Dil Devrimi'nin getirdiği yeni anlayış uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmiştir.[2] Seçim sonrasında 3 Nisan 1939'da TBMM açılmış ve İsmet İnönü oybirliğiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bundan sonra Dr. Refik Saydam istifa etmiş, kabineyi kurmakla tekrar görevlendirilmiş ve TBMM’den güvenoyu almıştır.

Kaynakça

  1. Tüzüğün tam metni için Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Rejiminin Kurulması, Yurt Yay. 1981 sf. 382. Tartışma için bak. İsmail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 Tüzüğü, Yurt Yay. 1991, sf 73-80
  2. Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri 11 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, 2. Basım, sf. 171, ISBN 978-975-343-526-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.