Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye)

Yüksek Seçim Kurulu (kısaca YSK), Türkiye Cumhuriyeti'nde, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.[2]

Yüksek Seçim Kurulu binası, Çankaya, Ankara
Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Seçim Kurulu
YSK
Kuruluş 21 Şubat 1950) (1950-02-21)[1]
Yargı Üst yargı organı[2]
Yer Ankara
Oluşum türü Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi[2]
Yargısal seçim denetimi[2]
Dil Türkçe
Website ysk.gov.tr
Başkan
Mevcut Muharrem Akkaya
Görev başı 24 Ocak 2020
Başkan Vekili
Mevcut Erhan Çiftçi
Görev başı 26 Eylül 2016

Kuruluşu

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileri

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Teşkilatlanması

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından; taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.

Hizmet birimleri

YSK üyeleri

#AdıGöreviSeçildiği tarihKontenjan
1Muharrem AkkayaBaşkan8 Eylül 2016Yargıtay
2Erhan ÇiftçiBaşkanvekili8 Eylül 2016Danıştay
3Cengiz TopaktaşÜye8 Eylül 2016Yargıtay
4Kürşat HamurcuÜye8 Eylül 2016Yargıtay
5Yunus AykınÜye8 Eylül 2016Danıştay
6Ahmet YenerÜye16 Ocak 2020Yargıtay
7Mahmut AkgünÜye21 Ocak 2020Yargıtay
8Ekrem ÖzübekÜye22 Ocak 2020Danıştay
9Orhan UstaÜye23 Ocak 2020Yargıtay
10Ali ÜrkerÜye24 Ocak 2020Danıştay
11Battal ÖğütÜye24 Ocak 2020Danıştay

Başkanlar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 12 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
  2. "YSK Görev ve Yetkileri". 17 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.