1946 Türkiye genel seçimleri

1946 Türkiye genel seçimleri, 21 Temmuz 1946[1] tarihinde yapılan milletvekili genel seçimleridir. 5 Haziran'da Milletvekili Seçim Yasası değiştirilmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tek dereceli seçim esasında gerçekleştirilmiştir.[2]

1946 Türkiye genel seçimleri

21 Temmuz 1946

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 465 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 233 sandalye

  Birinci parti İkinci parti
 
Lider İsmet İnönü Celal Bayar
Parti Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti (1946)
Sandalye 397 61

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 395 sandalye
  Demokrat Parti (DP): 64 sandalye
  Bağımsızlar: 6 sandalye

Önceki Başbakan

Şükrü Saracoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi

Seçilen Başbakan

Recep Peker
Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 395, Demokrat Parti 64 ve Bağımsızlar 6 Milletvekilliği kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili genel seçimi olan bu seçim adli denetim dışında, açık oy, gizli sayım ve çoğunluk sistemi esasına göre yapıldı.[3] (açık oy - gizli tasnif)[4] Bu usulsüzlüklerinden dolayı "şaibeli seçim" şeklinde de anılmıştır.[5] Bu genel seçim ile TBMM 8. dönem milletvekilleri seçilmiştir.

Seçimlerde ilk kez aday esaslı blok oy sistemi uygulanmıştır. Bu sistemle beraber her vilayetin bir de seçim çevresi olmaktadır. Her 40 bin yurttaş için bir milletvekili seçilirken, herhangi bir ilin nüfusunun 40 binin altında olması halinde o ile bir milletvekilliği tahsis edilmekteydi. Nüfusu 40 binin üzerindeki iller için milletvekili sayıları ise şöyle belirtilmişti:

  • Nüfusu 55.000'e kadar olan iller: 1 milletvekili
  • Nüfusu 55.001-95.000 arası: 2 milletvekili
  • Nüfusu 95.001-135.000 arası: 3 milletvekili
  • Nüfusu 135.001-175.000 arası: 4 milletvekili[6]

Sonuçlar

Parti Genel Başkan Oy % Sandalye
Cumhuriyet Halk Partisiİsmet İnönüBilinmiyorBilinmiyor395
Demokrat PartiCelâl BayarBilinmiyorBilinmiyor64
BağımsızlarBilinmiyorBilinmiyor6
Geçersiz/boş oyBilinmiyorBilinmiyorYok
Toplam465

Kaynakça

  1. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p248 ISBN 0-19-924958-X
  2. Emre Kongar (1998), 21. Yüzyılda Türkiye, 38. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, ISBN 975-14-0624-2, s. 145.
  3. Cumhuriyetin 75. Yılı, C. 1, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 1998, ISBN 975-363-969-8, s. 291.
  4. Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İkinci Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s. 216.
  5. A.g.e., s. 291.
  6. Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması Ana Rapor Cilt II, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 2001, ISBN 975-8458-28-0 s. 209.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.