Şualar

Şuâlar (Osmanlıca Türkçesi: شعاغلر), Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir. Şuâ, ışın demektir. Kitapta kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri yine o kişinin gözüyle anlatılır.

Şualar
Yazar Said Nursi
Yayımcı RNK Neşriyat, Envar Neşriyat , Sözler Neşriyat, Yeni Asya Neşriyat, Zehra Yayıncılık, Tenvir Neşriyat

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.