Kızıl İcaz

Kızıl İcaz, Said Nursi'nin mantık ilmine dair yazdığı eserdir.

Kızıl İcaz
Yazar Said Nursi
Dil Arapça
Yayımcı Envar Neşriyat

Said Nursi bu eserinde klasik mantığın aksine olarak tümdengelim değil tümevarım ve temsil metodunu kullanmıştır. Bu eserin dikkatli alimlerin nazarına arz edilmesi gerektiğini söylemiştir.[1] Nursi, Kızıl İcaz'ı yazma sebeplerinden birinin zihinleri dikkate sevketmek olduğunu şöyle ifade etmiştir: "Zihinlerin mülahazada dikkati ve nazarda im’anı alışkanlık haline getirmeleri için ala külli hal bu eseri yazdım."[2]

Mantık ilminin caiz olup olmadığı İslam âlimleri arasında tartışma konusu olmuş Said Nursi ise fikrini kitabında şu şekilde beyan etmiştir:

“Mantık öğrenmenin hükmü kişilere göre farklılık arzeder: Mantık ilmini öğrenmek menduptur, çünkü mantık ilimleri tamamlayıcıdır. Yine mantık ilmini öğrenmek mekruhtur, çünkü akılları karıştırır. Yine mantık ilmini öğrenmek mübahtır, çünkü bir ilmi bilmek bilmemekten hayırlıdır. Yine mantık ilmini bilmek farz-ı kifayedir, çünkü mantık akaidi techiz eder. Yine mantık ilmini öğrenmek, gerekli ilmi altyapıya sahip olmayanlar için haramdır.”[3]

Eser, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.[4]

Kaynakça

  1. Kastamonu Lahikası, Sayfa 103
  2. Kızıl İ’caz, İstanbul 1995, Sözler Yayınevi, s. 164
  3. Kızıl İ’caz, İstanbul 1995, Sözler Yayınevi, s. 180
  4. "Kızıl Îcâz tercüme". www.osmanlisahafi.com. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.