Sözler

Sözler (Osmanlı Türkçesi: سوزلر), İslam alimi Said Nursî ait kitap, 1925-1931 yılları arasında yazılmış ve Risale-i Nur Külliyatının en geniş hacimli kitabıdır.[1][2]

Sözler
Yazar Said Nursi
Yayımcı Envar Neşriyat, Sözler Neşriyat, Yeni Asya Neşriyat, RNK Yayınları, Zehra Yayıncılık, Tenvir Neşriyat
ISBN
978-605-9846-20-2 (Türkçe)

Çoğunlukla Isparta Barla da kısmen Kastamonu ve Eskişehir hapishanesinde[2] yazılan eserde yazar İslam inancına göre Allah, kâinat ve insan münasebetlerini irdelemektedir.

Konusu

İnsan neden ibadete muhtaçtır, Allah’ın zamandan ve mekandan münezzeh olması ne demektir; kader nedir, kader ile insanın iradesi nasıl uygun düşebilir? Kainat niçin yaratıldı? Kur'an neden mucizedir? gibi soruları cevaplandırıyor.

İslam'da imanın altı temel esasından biri olan ölüm ötesi hayat fikri (Ahiret inancı), bu eserin 10. ve 29. söz başlıklı kısmında bizzat ele alınır. Said Nursi eserinde ahiret inancına dair: "Eğer haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi, kat'î bir sûrette anlamak istersen; haşre dair "Onuncu Söz" ile "Yirmidokuzuncu Söz"e dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok" şeklinde ifade etmiştir.[3]

Yazım Tarihi ve Yerleri[2]
Bölüm Tarih Yer
Birinci Söz 1926 Barla, Isparta
On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı 1934 Barla, Isparta(Tahminen)
İkinci Söz 1926 Barla, Isparta
Üçüncü Söz 1926 Barla, Isparta
Dördüncü Söz 1926 Barla, Isparta
Beşinci Söz 1926 Barla, Isparta
Altıncı Söz 1926 Barla, Isparta
Yedinci Söz 1926 Barla, Isparta
Sekizinci Söz 1926 Barla, Isparta
Dokuzuncu Söz  1926 Barla, Isparta
Onuncu Söz 1928 Barla, Isparta
Onuncu Sözün İkinci Zeyli 1935-1936 Eskişehir Hapishanesi
Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli 1936 Eskişehir Hapishanesi
Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli 1927 Barla, Isparta
Onuncu Sözün Beşinci Zeyli 1934 Barla, Isparta
On Dördüncü Sözün Zeyli 1933 Barla, Isparta
On Sekizinci Söz 1927 Barla, Isparta
Yirminci Sözün Birinci Makamı 1930 Barla, Isparta
Yirminci Sözün İkinci Makamı 1926 Barla, Isparta
Yirmi Birinci Söz 1926 Barla, Isparta
Yirmi İkinci Söz  1926 Barla, Isparta
Yirmi Üçüncü Söz  1929 Barla, Isparta
Yirmi Beşinci Söz 1927 Barla, Isparta
Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli 1938 Kastamonu
Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli 1943-1944 Denizli hapishanesi
Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli 1929 Barla, Isparta
Yirmi Sekizinci Söz 1928 Barla, Isparta(Tahminen)
Yirmi Dokuzuncu Söz 1928-1930 Barla, Isparta
Otuzuncu Söz 1928-1930 Barla, Isparta
Otuz Birinci Söz 1928-1930 Barla, Isparta
Otuz İkinci Söz 1928-1930 Barla, Isparta
Otuz Üçüncü Söz 1928-1930 Barla, Isparta

Kaynakça

  1. "(001) SÖZLER-BÜYÜK BOY SIRTI DERİ -> Büyük Boy (16x24) Sırtı Deri". Envar Neşriyat. Erişim tarihi: 10 Şubat 2016.
  2. Beki, Niyazi, Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri ve yerleri, Sorularla Risale
  3. Said Nursî. "Onuncu Söz", Sözler.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.