Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Gaybi onayın belgesi)[1] Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir. Bazı dini görüşlerin açıklandığı bir risale özelliği taşır.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Yazar Said Nursi
Yayımcı Envar Neşriyat, Sözler Neşriyat, RNK Neşriyat, Şahdamar Yayınları, Yeni Asya Neşriyat, Zehra Yayıncılık, Tenvir Neşriyat

Said Nursi, bu risaleyi saklı tutma isteğini şöyle açıklar: Bu Sikke-i Gaybiye’yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet nâmahremler dahi beraber okudular. Bizi çok yabanî insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta adliyesinin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur’un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i mâneviyelerini ziyadeleştiriyor; elbette Medresetü’z-Zehra erkânlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim.[2]

Kaynakça

  1. http://19.org/tr/said-nursi/
  2. http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/sikke-i-tasdik-i-gaybi/sayfa/7
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.