Valide sultanlar listesi

Adı Oğlu olan Padişah Eşi olan Padişah Asıl Adı Etnik Aslı Valide Sultanlık Süresi
Halime Hatun I. Osman Ertuğrul Gazi Halime Türk ?
Malhun Hatun I. Orhan I. Osman Mala Türk ?
Nilüfer Hatun I. Murat I. Orhan Horofira Rum ?
Gülçiçek Hatun I. Bayezid I. Murat (?)[1] Rum ?
Devlet Hatun I. Mehmet I. Bayezid Devlet Türk - Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği (Not 1)
Emine Hatun II. Murat I. Mehmet Emine Türk - Elbistan - Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği 1421-1449
Hüma Hatun II. Mehmed II. Murat Hatice Âlime Türk - Devrekani - Kastamonu, Candaroğulları Beyliği 1444-1446
Sitti Mükrime Hatun<ref namə"bahadiroglu">Bahadıroğlu, Yavuz, (2009 15.bas.) Resimli Osmanlı Tarihi, IstanbulːNesil Yayınları , sayfa 129, ISBN 978-975-269-299-2</ref>[2] II. Bayezid II. Mehmed Mû’kerime Türk - Elbistan - Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği (Not 1)
Emine Gül-Bahar Vâlide Hatûn (Not 2) II. Bayezid II. Mehmed Emine (?)[3] 1481-1492
II. Gülbahar Hatun I. Selim II. Bayezid Külbahar Rum(?)[4] (Not 3)
Ayşe Hafsa (A’işa Hâfize) Vâlide Sultân I. Süleyman I. Selim A’işa / Helga Trabzon / Lehistan Krallığı / Türk - Tatar - Kırım Hanlığı 1520-1534
Hürrem Haseki Sultân II. Selim I. Süleyman Rokselena Ukraynalı / Leh - Lehistan Krallığı (Not 1)
Afife Nûrbânu Vâlide Sultân III. Murat II. Selim(?)[5][6]] Páros, Kiklad Adaları(?) 1574-1583
Sâfiye Vâlide Sultân III. Mehmed III. Murat (?)[7] (?)[8] 1595-1603
Handan Vâlide Sultân I. Ahmet III. Mehmed (?)[9] (?)[10] 1603-1605
Fûl-Dâne Vâlide Sultân (Not 2) I. Mustafa III. Mehmed (?)[11] Abaza(?)[12] 1617-1618
1622-1623
Mâh-Firûze Hatice Vâlide Sultân II. Osman I. Ahmet (?)[13] Rum(?) 1618-1620
Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultân IV. Murat
I. İbrahim
I. Ahmet (?)[14] Bosnalı veya Yunan 1623-1648
Turhan Hatice Vâlide Sultân IV. Mehmet I. İbrahim (?)[15] Ukraynalı[16] veya Çerkes[17] 1648-1682
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultân II. Süleyman I. İbrahim (?)[18] (?)[19] 1687-1689
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan II. Mustafa
III. Ahmet
IV. Mehmet (?)[20] Resmo(?) - Girit, Venedik Cumhuriyeti 1695-1715
Salihâ Sebkati Vâlide Sultân I. Mahmut II. Mustafa (?)[21] (?)[22] 1730-1739
Şâh-Süvar Vâlide Sultân III. Osman II. Mustafa (?)[23] (?)[24] 1754-1756
Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi III. Mustafa III. Ahmet (?)[25] (?)[26] 1757-1762[27]
Mihr-î-Şah Vâlide Sultân III. Selim III. Mustafa (?)[28] Gürcü[29] 1789-1805
Ayşe Seniyeperver (Sina-Pervar) Vâlide Sultân IV. Mustafa I. Abdülhamit (?)[30] [31] 1807-1808
Nakş-î-Dil Haseki Vâlide Sultân (Not 2) II. Mahmut I. Abdülhamit (?)[32] (?)[33] 1808-1817
Bezm-î-Alem Vâlide Sultân Abdülmecit II. Mahmut (?)[34] Gürcü(?)[35] 1839-1853
Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Vâlide Sultân Abdülaziz II. Mahmut (?) Çerkes(?)[36] 1853-1876
Şevk-Efzâ Vâlide Sultân V. Murat Abdülmecit (?)[37] Çerkes[38] 1876-1876
Rahîme Piristû Vâlide Sultân (Not 2) II. Abdülhamit Abdülmecit Râhime Osmanlı Çerkes -Ubuhlar Kabilesi 1876-1904

Notlar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 49-50
 2. II. Bayezid'in biyolojik annesi "Sitti Mükrime Hatun"
 3. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 14, sayfa: 230
 4. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 135-136
 5. TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 33, Sayfa: 250
 6. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı 2011, Sayfa: 193
 7. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 35; sayfa: 472
 8. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, Sayfa: 204
 9. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, Sayfa: 219
 10. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, Sayfa: 219
 11. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, Sayfa: 237
 12. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, 12. baskı, s. 232
 13. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, Sayfa: 223
 14. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 26, sayfa: 273
 15. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 245
 16. TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 41, s. 423
 17. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 245
 18. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları. s. 253
 19. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları. s. 253
 20. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 266
 21. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 286
 22. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 286
 23. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 288
 24. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 288
 25. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 302-303
 26. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 302-303
 27. Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 303. ISBN 978-9-753-29623-6. https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=6WUMAQAAMAAJ&dq=havatin+hatun&focus=searchwithinvolume&q=III%3A+Mustafa%27n%C4%B1n+annesi.
 28. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mihri%C5%9Fah_Valide_Sultan
 29. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Enver Ziya Karal, Osmanlı tarihi: cilt. Karal, E.Z. Nizam-ı Cedit ve Tanzimat devirleri, 1789-1856 (1957), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1961, pp. 13, 16.
 30. Sakaoğlu, Necdet, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 354
 31. Sakaoğlu, Necdet, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 354
 32. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 32, sayfa: 343
 33. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 356
 34. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 383
 35. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 6, sayfa: 108
 36. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, sayfa: 239
 37. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 421
 38. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 421
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.