Maliye Nezâreti

Umur-ı Maliye Nezâreti
Bir dönem Maliye Nezâreti olarak
kullanılan ilk Darülfünun binası
Genel bilgiler
Türü Bakanlık
Kuruluş tarihi 28 Şubat 1838
Önceki kurum Hazîne-i Âmire
Mansûre Hazinesi
Kapanış tarihi 4 Kasım 1922
Sonraki kurum T.C. Maliye Bakanlığı
Bağlılığı Sadaret
Adres İstanbul, Osmanlı Devleti
1881 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Maliye Nazırlığı yapan Hüseyin Tevfik Paşa

Maliye Nazırlığı ya da Maliye Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde maliye işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.[1]

Maliye Nazırlığı II. Mahmut döneminde 28 Şubat 1838 tarihli fermanla Hazîne-i Âmire ve Mansûre Hazînesinin birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. Abdurrahman Nafiz Paşa, Umur-ı Maliye Nazırı ünvanıyla ilk Maliye Nazırı yapılmıştır. Ancak 2 Eylül 1839 tarihinde Maliye Mezareti tekrar ikiye ayrıldı. Nihayet 25 mayıs 1840 tarihinde Osmanlı Devleti'nin üç hazinesi (Hazine-i Amire, Maliye Hazinesi ve Hazine-i Redif) tek bir kurum altında toplanarak Umur-ı Maliye Nezareti kuruldu[2]. 1876 yılında Meşrutiyetin ilanı üzerine Maliye Nazırlığı Kanun-i Esasinin 40. maddesi uyarınca hazırlanan "Maliye Nezareti Heyetinin Teşkilatıyla Vezaifini Şamil Nizamname" ile tekrar düzenlendi ancak, 2 Ocak 1880 tarihli bir nizamnameyle Heyet-i Merkeziye (Merkez Teşkilatı) ve Heyet-i Mülhaka (Taşra Teşkilatı) olarak iki kısma ayrılarak son şeklini aldı.

Son Osmanlı Maliye Nazırı 1922 yılının Nisan-Kasım aylarında görev yapmış olan Mehmed Tevfik Bey'dir. Bu tarihten sonra bu görevi Ankara'daki Maliye Vekaleti üstlenmiş, sonradan dilde yapılan sadeleştirme sonucu "Maliye Bakanlığı" adını almıştır.

Nazırlar listesi

[3][4]:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Gelir İdaresi Başkanlığının Tarihi Gelişimi
  2. İstanbul Defterdarlığının Tarihçesi
  3. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya Bey
  4. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.