ISBN

ISBN (İngilizce: International Standard Book Number), Türkçe: Uluslararası Standart Kitap Numarası anlamına gelir.
1970 yılından önce basılan kitaplarda bu bilgi bulunmaz.

ISBN Nedir?

Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yayınladığı "Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı" adlı yayının ISBN'i 978-975-17-3298-9 dur. 978 ISBN ön kodu, 975 Türkiye temsil etmekte, 17 Kültür ve Turizim Bakanlığı'nın ön sayısı, 3298 Bakanlığın yayın numarasını gösterir ve 9 denetim numarasıdır.

Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilmez?

ISBN’nin Kontrolü

Ajansta kayıtlı bulunan ve İnternete aktarılan bibliyografik bilgilerin doğruluğunun ve ISBN’nin standartlara uygun basılıp basılmadığının denetlenebilmesi için, basımdan hemen sonra materyalin bir örneği Ajansa gönderilmelidir. Aksi takdirde, materyal ulusal ve ticari bibliyografyalarda yer almayacağı gibi internete aktarılan veriler de yanlış ve eksik kalacaktır.

ISBN’nin Sağladığı Yararlar

Açıklamalar

Örneğin Sefiller, ISBN 975-6856-00-9 (tk. no), ISBN 975-6856-01-7 (1.c.)

Mesela Makine Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi

Kaynak

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.