Poitiers'li Hilaire

Poitiers’li Hilaire[1] (Poitiers, Fransa, c. 315 - c. 367) Ariusçuluk’a karşı İznik inancını savunması ile tanınan bir teolog ve episkopostur. Kilise'nin en etkili Kilise babalarından birisi olarak sayılmaktadır.

Poitiers’li Hilaire
Kilise Babası - Kilise Doktoru
Doğum c. 315
Poitiers, Galya/Fransa
Ölüm c. 367
Poitiers, Galya/Fransa
Kutsayanlar Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi, Lüteryan Kilisesi, Anglikan Komünyonu
Türbe Saint-Hilaire le Grand Kilisesi - Poitiers - Fransa
Yortu 13 Ocak

1851 yılında Papa IX. Pius tarafından Kilise Doktoru ilan edilmiştir. Yortusu 13 Ocak.

Hayatı[2]

Hilaire, saygın bir Gallo-roman ailede doğmuştur, ebeveynleri padangı. İyi bir pagan eğitimi almış bu sayede iyi derecede Yunanca da öğrenmiştir. Eski ve Yeni Antlaşma üzerine çalışmaları kendisi, eşi ve kızının Hristiyan olmasında etki etmiştir. Poitiers’li Hristiyanlar arasında gördüğü hürmetten ötürü 350 ya da 353 yılında oybirliği ile episkopos seçilmiştir.

İznik inancı ve Atanasius’u kınanmasına katılmayı reddettiği için Ariusçıluk taraftarı olan İmparator II. Konstantius tarafından Frigya’ya sürgüne gönderilmiş, 356-360 yılları arasında sürgünde kalmıştır. Bu süreçte 325 yılında sonuçlanmış İznik konsili'nin tüm bilgisine erişmiş ve büyük eserlerinden ikisini yazmıştır.

Eserleri[3]

- Üçlük Birlik Üzerine (15 kitaptan oluşur ve Hilaire, Arius’cıların reddetiği Üçlü Birlik içindeki eşitsizlik ve Oğul’un ilahiliği konularını yalanlamaktadır. Bu kitaplarda ayrıca Hilaire; Sabellian’cıların iddialarının aksine Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un aynı ilahi varlığın üç ayrı ismi olmadığını fakat üç ilahi kişinin her eylemde ayrışmaz biçimde birlikte çalıştığını gösterir).

- Konsiller Üzerine (Bu kitapta Hilaire Üçlü Birliğin üç kişiliğinin ‘töz’ü üzerine Kilise içinde devam eden bazı teolojik tartışmalara açıklık kazandırır).

Hilaire Batı Kilisesi içinde Matta İncili'nin ilk sistemaktik yorumlamasını yapan Kilise Babasıdır. Aynı zamanda tapınma sırasında kullanılması için latince ilahiler yazan da ilk kişidir.

Augustinus ve Thomas Aquinas kendi Üçlü Birlik çalışmalarında onun konu üzerindeki otoritesine atıf yapmışlardır.

Kaynakça

  1. New Catholic Encyclopedia – New Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 828-829 Cilt: 6 ISBN 0-7876-4010-7.
  2. Encyclopedia of Early Christianity - Second Edition. Everett Ferguson (İngilizce). Garland Publishing INC. 1998. ss. 527-528 ISBN 0-8153-3319-6.
  3. A Dictionary of Christian Spirituality. Gordon S. Wakefield (İngilizce). SCM Press LTD. 1983. ss. 190-191.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.