I. Damasus

Papa Damasos veya Aziz Damasos 37inci Roma Episkoposu ve papası idi. Damasos yak. 305'te Batı Roma İmparatorluğu'nda, büyük olasılıkla Roma'da (veya babası ve annesinin aslen geldiği Galiçya (modern İspanya)'da) doğmuştur. Neredeyse 80 yaşında bir ihtiyar iken, 11 Aralık 384'te Roma, Batı Roma İmparatorluğu'nda ölmüştür. 1 Ekim 366 ile ölüm tarihi olan 11 Aralık 384 arasındaki dönemde 18 yıl 2 ay 11 gün (toplam 6646 gün) Roma Episkoposu ve papa görevinde bulunmuştur. Latince Damasos olan ismi "ehlileştirici" anlamına gelmektedir. Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi içinde bir Aziz olarak kabul edilmekte olup isim günü ve anma yortu günü olarak 11 Aralık'ta kutlanmaktadır. Arkeoloji ve arkeologlar için kilise aziz kişisi olarak kabul edilmektedir.

I. Damasus
Papa Aziz
Doğum yak. 305
Roma, Batı Roma İmparatorluğu
Ölüm 11 Aralık 384
Roma, Batı Roma İmparatorluğu
Etkin yıllar 1 Ekim 366 - 11 Aralık 384
Yerine geldiği Papa Liberius
Yerine gelen Papa Siricius
Din Hristiyanlık (Katolik)

Doğu Ortodoks Kilisesi içinde bir aziz olarak kabul edilmekte ve anma yortu günü 27 Ağustos'ta kutlanmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  Papa Liberius

  Papa

  1 Ekim 366 - 11 Aralık 384
  Sonra gelen:
  Papa Siricius
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.