Polikarp

Polikarp[1][2] (d. 69 - ö. 155), Smyrna'da (Antik İzmir) görev yapmış Hristiyan piskopos ve Havarisel Baba. Havari/Elçi Yuhanna'nın öğrencisi ve Kilise Babası. Yortusu 23 Şubat.

Polikarp
Havarisel Babalar
Doğum 69-89 yılları arasında
Smyrna
Ölüm 161 ile 171 yılları arasında
Yortu 23 Şubat

Hayatı

Polikarp 69-89 yılları arasında Smyrna'da Yahudi kökenli olmayan bir Hristiyan ailesinde dünyaya gelmiştir. Tertullianus'a göre o, Havari Yuhanna'nın bir öğrencisiydi. Yüzyılın başında Yuhanna’nın kendisi onu Smyrna'nın ilk piskoposu olarak atamıştır. Yaklaşık elli yıl bu görevi yapmıştır.

Aziz Polikarp Kilisesi - İzmir

Gnostisizm ve Markionizm ideolojilerinin cazibeleri, Smyrna’daki cemaatinin imanını devamlı olarak tehdit etmektedirler. Sinop’lu Markion’un adını taşıyan Markionizm, öfkeli bir Tanrı olarak resmedilen Eski Ahit Tanrısı'na karşı çıkıyordu çünkü Yeni Ahit’in Tanrısı sevgi Tanrısı olarak biliniyordu. Markion için İsa, Meryem Ana'da beden almadan cennetten inmiştir. Polikarp, piskoposluğu sırasında Hristiyan topluluğunu bu sapkınlıklara karşı sürekli olarak uyarmıştıdır.

Smyrna’ya ait Hristiyan topluluk adına Polikarp, 107 yılında Roma arenalarda mahkum edilen Antakya’nın piskoposu İgnatius’u Smyrna şehrinde karşılamıştır. İki piskopos arkadaş olmuşlardır. İgnatius, Troas'tan karşılaması için teşekkür eden ve Antakya’daki Hristiyan topluluğunu inancına göre güçlendirmek için misyonerler göndermesini isteyen bir mektup yazmıştır. Büyük olasılıkla Polikarp sayesinde İgnatius'un yedi mektubunun tamamı korunmuştur çünkü onları Küçük Asya'daki Hristiyan topluluklarında dolaşıma sokmuştur.

Öğrencisi olan Lyon'lu İreneyus'a göre, 154 yılında Roma'ya yaptığı bir gezi sırasında Polikarp, Roma Piskoposu Papa Anicetus ile Paskalya tarihini tartışmıştır. Küçük Asya'da Paskalya bayramı, Yahudi Fısıh Bayramı ile aynı tarihte kutlanırken Roma'da Paskalya bayramı yeni yılın dolunayından sonraki 1. Pazar günü kutlanıyordu. Anlaşamadan ama "arkadaşlık içinde" ayrılmışlar. Nihayetinde, 325 yılında İznik Konsili, yeni yılın dolunayından sonraki 1. Pazar günü olduğu üzerinde karar verecektir. Böylece Paskalya Bayramı her zaman bir Pazar günü kutlanacaktır (Yani tam Mesih'in diriliş günü anılan günüdür). Paskalya bayramı Hristiyanlar için İsa Mesih'in dirilişinin anısıdır; Fısıh Bayramı'ndaki ölümünün anılması değildir.

İmparator ve filozof Marcus Aurelius'un (161'den 180'e tarihlerinde İmparator) zulmüne yakalandığında, Polikarp çok yaşlıydı. 161 ile 171 yılları arasındaki bilinmeyen bir tarihte diri diri yakılmıştır.

Polikarp Havarisel çağı 2. yüzyıl Kilisesi'ne bağlar. Filippi'deki (Nome de Kavala - Trakya- Yunanistan) Hristiyanlara yazdığı mektup ciddi ve lütufkar bir dille kaleme alınmıştır.

Filippililer'e mektubun içeriği[3]

Filippi - Trakya - Yunanistan

Polikarp'ın Filippililer'e yazdığı mektup Yunanca olarak korunmuştur. Mektup, Filippi'deki topluluktan gelen ve Polikarp'tan kendilerine Antakya'lı İgnatius'un mektuplarından oluşan bir koleksiyon sağlamasını isteyen bir talebe yanıt olarak yazılmıştır.  • Polikarp mektubunda Filippilileri Mesih'in sabrını örnek almaya çağırır ve güçlü ahlaki öğütleri veriyor.
Hepinizi adalet sözüne uymaya ve tam bir sabırda sebat etmeye davet ediyorum... O halde bu imanda sebat ediniz ve Rabbin örneğini izleyiniz...

—Filipililere Mektubundan

Çünkü biliyorsunuz, inayet sayesinde kurtuldunuz, eylemleriniz sayesinde değil, İsa Mesih aracılığı ile Tanrı'nın rısazı sayesinde... İstediğini yaparsak, buyruklarına uyarsak, onun sevdiğini seversek, her türlü haksızlıktan, açgözlülükten, para sevdasından, dedikoduculuktan, yalancı tanıklıktan kaçınırsak, kötülüğe kötülükle, hakarete hakaretle, darbeye darbeyle, bedduaya bedduyayla karşılık vermezsek, O'nu dirilten, bizi de diriltecek, Rab'bin öğretisini anımsayalım: yargılanmak istemezseniz, yargılamayın. Bağışlayın ki bağışlanasınız...

—Filipililere Mektubundan

  • Hristiyanları krallar, güçler ve yöneticiler için, kilisenin düşmanları ve ona zulmedenler için dua etmeye davet ediyor.
Tüm inananlar için dua edin. Krallar, yetki sahipleri, hükümdarlar, size eziyet edenler, kin besleyenler ve Çarmıhın düşmanları için de. Böylece taşıdığınız meyveyi herkes görecek ve siz O'nda kemale erişeceksiniz."[4]

—Filipililere Mektubundan

Dış bağlantılar

https://www.youtube.com/watch?v=iIUp4DwlFwo - Aziz Polikarp - Kimlik - Sat7 Türk

https://herguneincil.org/TR/display-saint/10b6df4f-bd61-4adc-b7dd-73cd03005a74 - Polikarpos - Hergüneincil

Kaynakça

  1. Kutsal Kitap Sözlüğü. Kitab-I Mukaddes Şirketi. 2016. s. 369.
  2. Hristiyan İlahiyatının Hikayesi. Roger E. Olson. Haberci Basın Yayın Dağıtın Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 2020. ss. 49-50.
  3. New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 464-465 Cilt 11.
  4. Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar. Hakkı Demirel - Peder Luigi İannitto. Kaya Basım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. 1997. ss. 47-52.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.