Sienalı Katerina

Sienalı Katerina[1] (Siena, 25 Mart 1347 – Papalık Devleti, 29 Nisan 1380), Dominik Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan bir üyesi ve mistiktir. 1461 yılında Papa II. Pius tarafından kanonize edilmiş, 1970 yılında Papa VI. Pavlus tarafından Kilise Doktoru ilan edilmiştir. Yortusu 24 Nisandır.

Siena'lı Katerina
Doğum 25 Mart 1347
Siena - Siena Cumhuriyeti
Ölüm 29 Nisan 1380
Roma - Papalık Devleti
Kutsayanlar Katolik Kilisesi
Aziz ilanı 1461 Papa II. Pius tarafından
Türbe Bazilika Santa Maria sopra Minerva - Roma - İtalya
Yortu 24 Nisan
Koruyucu aziz İtalya ve bütün Avrupa

Katerina, papalık tarihi üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle ortaçağ Hristiyanlığının dikkat çeken figürlerinden birisidir. Orta Çağ’da yaşayan bir kadın için oldukça nadir bir biçimde Papa’nın Avignon’dan Roma’ya dönmesini sağlamış, ardından Papa’nın güveni ile bir çok misyona gitmiştir.

Hayatı[2]

Varlıklı bir ailede doğmuş ve yetişmiş, erken yaşlardan itibaren ailesinin evlenmesi arzusuna rağmen bekaret yemini ederek kendisini Tanrı’ya adamak istemiştir. Güçlü bir iradeye sahipti, evlerde ve hastanelerde hasta ve yaşlılarla ilgilenmeye başlamadan önce odasına kendisini kapatır ve günlerini dua ve oruç ile geçirirdi. Genç yaşta yaptığı bu sofu eylemler ile erkek ve kadınlardan oluşan bir grup takipçi edinmiş, bu takipçileri ölümüne kadar müritleri olarak kalmıştır.

21 yaşında daha sonrasında mektuplarında İsa ile ‘mistik bir evlilik’ olarak tanımlayacağı bir deneyim yaşamıştır.

Mistik evlilik, insan ve Tanrı arasındaki birlikteliği temsil eden bir sembolizmdir. Kilise tarihi boyunca aralarında Avilalı Teresa, Origenes, Haçlı Yuhanna, François de Sales, Lisieux’lu Teresa’nın da bulunduğu bir çok yazar da benzer bir biçimde bu birlikteliğin hristiyan hayatının nişanlanma, şüphe ve terk etme dönemlerinden sonra zirvesi niteliğinde olduğunu dile getirmişlerdir.

Ardından takipçileri ile birlikte kuzey ve merkez İtalya’da dolaşıp ruhbanlar için bir reformu savunmaya ve insanlara ‘Tanrı’nın tamamen sevilmesi’ aracılığı ile tövbe ve yenilenmenin mümkün olduğu tavsiyesini vermeye başlamıştır.

Hayatı boyunca İtalya’daki yönetimlere aralarında barış çağrısı yaptığı ve Papa’nın Fransa’daki Avignon’dan Roma’ya dönmesi için çağrıda bulunduğu mektuplar yazmıştır. Papa XI. Gregorius ile uzun bir süreli bir mektuplaşması olmuş, bu mektuplarda kendisinden ruhbanları Papalık devletini reforme etmesini istemiştir.

Katerina 1380 yılında Roma’da otuz üç yaşında dermansızlıktan ölmüştür.

Eserleri

Katerina’nın üç türde çalışması günümüze ulaşmıştır:[3]

- Mistik İncelemesi. Ana eserinin adı Diyalog’dur. Kitap, Tanrı’ya ‘yükselen’ bir ruh ve Tanrı arasında geçen bir konuşma şeklinde yazılmıştır. 10 bölümlük incelemenin hepsi başlangıcı ile aynı yapıdadır; Katerina’nın bir dileği ve Tanrı’nın uzunca cevabı. Ortaçağın Angele Foligno, Magdeburg'lu Melchthild and Marguerite Porete gibi diğer kadın mistikleri gibi Katerina’da Tanrı’nın sevgi mesajını okuyucuya açıklayan, emreden ve yüreklendiren bir ses ile aktarmayı tercih etmiştir.

- Mektupları. Katerina’nın mektupları latince yerine anadilinde yazılmış olduğundan erken İtalyan literatürünün en değerli eserleri arasında sayılmaktadır. Birçok mektubu çoğaltılmıştır, günümüze 382’si ulaşmıştır. Papa XI. Gregorius’a yazdığı mektuplar Roma’ya dönüş kararı üzerinde biyük bir rol oynamıştır. Mektuplarında papayı eleştirmeleri ve tatlı dille iknaları etkileyici olmakla birlikte asla papanın ‘yeryüzündeki İsa’ olduğuna inancını ve ona karşı itaatten ödün verilmemesi gerektiği düşüncesinin önüne geçmemiştir.

- Duaları. Çoğunluğunu hayatının son on sekiz ayında yazdığı 26 duası da günümüze ulaşmıştır.

Katerina Kilise'yi mistik bir şekilde görmekteydi. Onun için kilise kurtuluş için vazgeçilmez bir parçaydı. Bunun nedeni; Kilise'nin günahkar birey ve Mesih’in haçta akıttığı kurtaran kanın aracısı olmasıdır. Bu kurtarıcı kan sadece ayin sırasında bir rahibin kutsadığı ekmek ve şarap aracılığıyla elde edilebilirdi.

Kaynakça

  1. New Catholic Encyclopedia – Second edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 272-272 Cilt: 3 ISBN 0-7876-4007-7.
  2. Christian Mystics - Their lives and legacies throught the Ages. Ursula King (İngilizce). HiddenSpring. 2001. ss. 83-86 ISBN 1-58768-012-2.
  3. The varieties of vernacular mysticism 1350-1550, The presence of God- A History of Western Christian Mysticism. Bernard McGinn (İngilizce). Crossroad Publishing Co. 2012. ss. 197-249 Cilt: 5 ISBN 978-0-8245-4392-1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.