Organometalik kimya

Organometalik kimya, metal içeren organik bileşiklerle ilgilenen bilim dalı. Genel olarak gösterimi R-Mg-X (Grignard bileşiği) şeklindedir. Organometalik bileşikleri elde etmek için Mg ve susuz ortam vazgeçilmez iki özelliktir. Deney ortamında su buharının bulunması tepkimenin gerçekleşmesini engellediğinden çözücü olarak genellikle eter kullanılır.

Alkil halojenürlerden alkan eldesi için Grignard bileşikleri kullanılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.