Kimya literatürü

Kimya araştırması yapmak için kullanılabilecek kaynaklar aşağıda listelenmiştir.

Birincil kaynaklar

Birincil kaynaklar arasında bilimsel yayınlar, patentler ve tezler sayılabilir.

Bilimsel yayınlar

Kimyadaki bilimsel yayınları izleyip bunları dizinleyen en önemli kaynak Chemical Abstracts'dır. Onun kapsamına alınan dergi sayısı 12.000 kadardır. Özgün dergiler, bilim dernekleri ve ticarî kuruluşlar tarafından yayınlanır.

Patentler

Patentler, pratik yararı ve uygulanabilirliği olan yeni buluşlardır. Patent kaynakları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Bilimsel ve teknik dergiler: birçok özetçe dergisi, patentlerin özetçesini yayınlar. Ancak bu yayınlar belirli alanlara odaklanmışlardır, kimyanın tamamını kapsamazlar. Bunların bazı örnekleri:
  • Chemical Abstracts
  • Zeitschrift für Angevante Chemie (1887-): Alman patentleri
  • Chemiker-Zeitung (1882-)
  • Journal of Applied Chemistry (1954-) verilebilir.
 • Patent ofislerinin resmî yayınları: Bunlarda patentlerin özetleri, adları ve numaraları yayınlanır.

Tezler

Üniversitelerde yüksek lisans,doktora ve doçentlik derecelerini almak için bastırılarak sunulan araştırma raporları da birincil kaynaklardır. Türkiye'de ULAKBİM yılda bir Tez duyuru bülteni yayınlayarak Türk üniversitelerinde kabul edilmiş doçentlik, doktora ve uzmanlık tezlerini bildirir.

İkincil kaynaklar

Bu kaynaklarda, birincil kaynaklardaki bilgi özetlenir, tartışılarak derlenir, dizinlere veya düzenlenmiş kaynaklar olan kaynak yapıtlara yani kaynak kitaplara, el kitaplarına, sözlüklere, monograflara, ansiklopedilere ve ders kitaplarına geçim yapılır.

Özetçe (abstrakt) dergileri

 • Chemical Abstracts (1907-)
 • Chemistches Zentralblatt (1897-)
 • British Abstracts (1953-)
 • Chemischer Informatunsdients

Özetçe öncesi duyuru servisleri

 • Current Chemical Papers (1954-1969)
 • Chemical Titles (1960)
 • Current Contents (1958-)
 • Chemical-Biological Actualties (1965-)

Tarama yazıları dergileri

Bu dergiler süreli yayınlardır. Organik kimyada tarama yazıları için iki önemli kılavuz vardır:

 • Index of reviews in organic chemistry
 • Index to reviews, symposia volumes and monographs

Dizinler (İndeksler)

Belirli bir bilginin varlığını, yerini veya bulunma yollarını gösteren araçlardır.

 • Yazar dizinleri
 • Konu dizinleri
 • Formül dizinleri
 • Patent dizinleri

Kaynak yapıtlar

Kimya'nın her dalı için geçerlidir.

Sık sık basılmazlar ve verdikleri bilgi güncel olmayabilir.

 • El kitapları: Kimyacıların en çok yararlanacağı, en genel ve güvenilir bilgi, kimyacıya yetecek kadar fizik ve matematik bilgisiyle beraber el kitaplarında toplanmıştır.
 • Kaynak kitaplar: Kimya bilgisini eleştirisi ile beraber kaynak göstererek veren bir monograftan daha geniş kapsamlıdır.
 • Monograflar: Belli ve tek bir konuda çağdaş bilginin ayrıntılı tarandığı bir eser olarak tanımlanır.
 • Ansiklopediler: Genel kimyadaki veya bilim dallarındaki konuların tartışıldığı ayrı bölümlerden oluşur, düzenleme çoğunlukla alfabetiktir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.