Elektron iyonizasyonu

Elektron iyonizasyonu (EI, daha önce elektron bombardımanı iyonizasyonu[1] olarak bilinirdi), enerjik elektronların iyonlar üretmek için katı veya gaz fazı atomları veya molekülleri ile etkileşime girdiği bir iyonizasyon yöntemidir. EI, kütle spektrometrisi için geliştirilen ilk iyonizasyon tekniklerinden biriydi.[2] Ancak bu yöntem hala popüler bir iyonizasyon tekniğidir. Bu teknik, iyonları üretmek için yüksek enerjili elektronlar kullandığı için sert (yüksek parçalanma) bir iyonizasyon yöntemi olarak kabul edilir. Bu, bilinmeyen bileşiklerin yapı tespiti için yardımcı olabilecek kapsamlı parçalanmaya yol açar. EI, moleküler ağırlığı 600'ün altında olan organik bileşikler için en yararlı olanıdır. Aynı zamanda, katı, sıvı ve gaz halindeki birkaç başka termal olarak kararlı ve uçucu bileşik, çeşitli ayırma yöntemleriyle birleştirildiğinde bu tekniğin kullanılmasıyla tespit edilebilir.[3]

Elektron İyonizasyonu

Tarih

Arthur J. Dempster

Elektron iyonizasyonu ilk olarak 1918'de Kanadalı-Amerikalı Fizikçi Arthur J. Dempster tarafından "A new method of positive ray analysis" (Yeni bir anot ışını analizi yöntemi) makalesinde açıklandı.

Kaynakça

  1. Performance Correlation for Electron-bombardment Ion Sources. National Aeronautics and Space Administration. 1965.
  2. Griffiths (2008). "A Brief History of Mass Spectrometry". Analytical Chemistry. 80 (15): 5678-5683. doi:10.1021/ac8013065. ISSN 0003-2700. PMID 18671338.
  3. Fundamentals of Contemporary Mass Spectrometry - Dass - Wiley Online Library. 2007. doi:10.1002/0470118490. ISBN 9780470118498.

Notlar

  • Edmond de Hoffman; Vincent Stroobant (2001). Mass Spectrometry: Principles and Applications (2nd bas.). John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-48566-7.
  • Stephen J. Schrader (2001). Interpretation of Electron Ionization Data: The Odd Book. Not Avail. ISBN 978-0-9660813-6-7.
  • Peterkops, Raimonds (1977). Theory of ionization of atoms by electron impact. Boulder, Colo: Colorado Associated University Press. ISBN 978-0-87081-105-0.
  • Electron impact ionization. Berlin: Springer-Verlag. 1985. ISBN 978-0-387-81778-1.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.